Potom je Mahir Mešalić, predsjednik Kluba zastupnika DF-a, rekao kako će opozicija pomoći da se usvoji dnevni red zbog zakona o oružanim snagama, borcima...

- Htjeli smo da vam demonstriramo da nemate parlamentrarne većine za dnevni red i pomoći ćemo vam da imate sjednicu radi boraca, zakona o izjednačavanju penzija u oružanim snagama. Tražit ćemo pjedinačno izjašnjavanje i oboriti sve tačke koje su štetne za Federaciju BiH - poručio je Mešalić.

Nakon pojedinačnog izjašnjavanja dnevni red sjednice je usvojen a na kojem se, između ostalog, nalaze Prijedlog Zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine – hitni postupak, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.