Petak, 20.05.2022.
Najčitanije

Pojavila se potvrda

Bio pripadnik zloglasne Nevesinjske brigade: Puhalo ranjen izvršavajući ratne zadatke 8. jula 1992.

Na društvenim mrežama pojavila se potvrda na kojoj stoji da je izdata 1. oktobra 1992. godine, a "kojom se od strane vojne pošte 7640 Nevesinje potvrđuje da se Puhalo (Dušana) Srđan, rođen 17. juna 1972. godine u Kalinoviku nalazi u sastavu ove VP te da je ranjen izvršavajući ratne zadatke".