Prijetnja KCUS-u, ustanovi u kojoj je svojevremeno primao plaću i u kojoj je uspijevao u cijeloj godini kao hirurg ne obaviti niti jedan operativni zahvat, uslijedila je nakon, kako je kazao, posljednjih događaja u ovoj ustanovi.

- Naše jedine mogućnosti su kroz finansijsku konstrukciju prema KCUS-u da tu intervenišemo – poručio je Vranić u intervjuu za N1.

"Posljednji događaji u ovoj ustanovi" su odlazak 13 anesteziologinja, koje su dale otkaz zbog, kako je pojasnio njihov pravni zastupnik Vlado Adamović, pritiska nastalog tokom tužilačke istrage i općih uvjeta rada.

A tužilačka istraga je uslijedila nakon optužbi dijela medija i njihovih političkih pokrovitelja da su te anesteziologinje priključivale pacijente oboljele od COVID-19 na neodgovarajuće respiratore i tako im svjesno ugrožavale živote ili ih doslovno ubijale.

Danas, nakon što su anesteziologinje dale otkaz u KCUS-u, isti akteri koji su ih optuživali za ubijanje pacijenata i zbog kojih je pokrenuta istraga koja je dovela do odlaska sa KCUS-a, krivicu prebacuju na menadžment te ustanove te "posljednje događaje" kojima su direktno kumovali koriste za politički obračun.

Vlast u KS već je reducirala iznos novca namijenjenog za KCUS. Tako su krajem marta za 650.000 KM umanjili iznos namijenjen za finansiranje materijalnih troškova PET CT-a. Pitanje koje se nameće jeste koga su oštetili tim činom, njihove političke oponente iz menadžmenta KCUS-a ili onkološke pacijente čiji životi ovise o tom uređaju? Zaključak nije teško donijeti.

Isti zaključak je jednako lako donijeti i u slučaju najavljenog reduciranja novca KS namijenjenog za finansiranje KCUS-a, ustanove u kojoj se svaki dan liječi nekoliko hiljada građana KS, ali i Federacije BiH.

Drugo pitanje koje se nameće, a za koje je još lakše pronaći odgovor, jeste da li su politički motivi "Trojke" i njihovih satelita vrijedni ugrožavanja zdravlja i života građana.

Da im je motiv politika, a ne interesi građana, potvrđuje činjenica da pojedine stranke i funkcioneri koji čine vlast u KS nisu prijetili smanjenjem izdvajanja novca i nisu reagirali na bilo koji način u okolnostima u kojima je KCUS gomilao višemilionske gubitke, u kojima je redovno nedostajala najosnovnija oprema i u kojima su korupcija i dvostruka praksa bile redovne pojave, a u kojima su na čelu KCUS-a bile njihove stranačke kolege.

Svjesno ugrožavanje zdravlja i života građana kao kolateralna šteta političkog obračuna čiji je cilj zauzimanje fotelja u vlasti nezabilježena je pojava u modernim demokratskim društvima. Upravo toj pojavi građani KS i cijele BiH svjedoče u posljednjim mjesecima.