Podsjećaju da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine svojom ranijom odlukom dala na korištenje Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objekt bivšeg Armijskog medicinskog centra, u krugu Opće bolnice "Prim. Dr Abdulah Nakaš".

Odlukom je precizirano da kantonalni zavod ovaj objekt privremeno koristi za potrebe izolatorija Kantona Sarajevo u kojem će biti smješteni pacijenti zaraženi koronavirusom iz KS.

Data je i saglasnost za adaptaciju objekta za potrebe izolatorija.

VEZANI TEKST - Šta je sa objektom u krugu Opće bolnice gdje je trebalo da bude smješten izolatorij?

Ranijim Zaključkom Vlada KS je 14. jula ove godine prihvatila inicijativu Zavod za javno zdravstvo KS za izdvajanje novca iz Budžeta Kantona Sarajevo za prvu fazu adaptacije prostorija u iznosu od 159.202 KM.

Vlada KS je na današnjoj sjednici zadužila Zavod za izgradnju KS da hitno pristupi realizaciji ovog projekta, u najkraćim mogućim rokovima, te da zajedno sa Ministarstvom zdravstva KS i Zavodom za javno zdravstvo KS, u najkraćem roku, pripreme realizaciju druge faze ovog projekta. Ona  podrazumijeva unutrašnje radove i opremanje, kako bi ovi procesi tekli paralelno, s ciljem što bržeg privođenja planiranoj namjeni ovog objekta.

Također je Vlada zadužila Ministarstvo zdravstva KS i Kantonalnu upravu civilne zaštite da pripreme i prijedlog alternativnog rješenja tj. objekta u kojem bi po potrebi bili uspostavljeni privremeni izolatorijski kapaciteti.