Tako iz Agencije upozoravaju na punjač za baterije BESTON BST-C906W. Proizvođač je nepoznat, a zemlja porijekla je Kina.

Uvoznik za BiH je firma ProMediaEnergy d.o.o, Banja Luka.

- Proizvod predstavlja rizik od požara i strujnog udara jer konstrukcija uređaja nije odgovarajuća,oznake i uputstva na uređaju nisu u skladu sa zahtjevima standarda, te nije usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i sa standardom BAS EN 60598-2-29:2007 – navode iz Agencije.

Ističu da je uvoznik izvršio mjere povlačenja s tržišta, povrata od potrošača i uništenja opasnih proizvoda, te obavještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata opasnih proizvoda.

- Preporučuje se potrošačima koji posjeduju ovaj proizvod da ga prestanu koristiti i da ga vrate uvozniku ili u trgovinu maloprodaje gdje su ga kupili – navode iz Agencije.

Također, upozoravaju na moguće opasnosti od igre sa dječijom lutkom "Sweet Fashion".

- Proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadrži di - (2-etilheksil) ftalat (DEHP) u količini od 33,31 posto što nije u skladu s Odlukom o ograničenju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate. Trgovina maloprodaje (AN ZHE d.o.o. Brčko) je poduzela mjere povlačenja s tržišta i uništavanja igračke – navode iz Agencije.