- Ono što već duži vremenski period, možda unazad sedam ili osam godina, je da raspodjela funkcija na državnom nivou kada su u pitanju direkcije i agencije nije u skladu sa Popisom stanovništva. Bošnjačka kvota je u značajnoj mjeri umanjena, ali pošto se prave kompromisi treba naći najbolje rješenje da se ponude kvalitetni i sposobni kadrovi, da Vijeće ministara profunkcionira u punom kapaciteti, a i Parlamentarna skupština također – izjavio je Osmanović.

Najavio je da bi se na sutrašnjem sastanku trebalo otkočiti pitanje imenovanja novog ministra sigurnosti.

- Ako sutra se postigne kompromis, a mislim da hoće, onda je samo pitanje dana kada će biti postavljen ministar sigurnosti – izjavio je Osmanović.

Šef Kluba zastupnika SDA je najavio da će se Prijedlog budžeta institucija BiH za 2020. godinu na sutrašnjoj sjednici razmatrati po hitnom postupku.

- To znači da će biti bez amandmana. U prvom čitanju će biti ili prihvaćen ili odbačen. Nadam se da će biti prihvaćen – kazao je Osmanović.

Komentirajući rezultate parlamentarnih izbora u susjednoj Hrvatskoj, Osmanović je kazao da je bitno da su održani demokratski izbori i da su građani izrazili svoj stav, te je uputio čestitku pobjednicima.

- Na nama je da kao BiH što je moguće bolju saradnju napravimo sa novim parlamentom i novom vladom Republike Hrvatske – poručio je Osmanović.

Izjavu ruskog ambasadora Petra Ivancova o NATO putu BiH kao destabilizirajućem faktoru za zemlju je ocijenio kao nekorektnu.

- Ambasador Rusije bi ovdje trebao da podstiče pozitivne zakone koje je donijela Parlamentarna skupština BiH i Predsjedništvo BiH. Naši zakoni, pogotovo Zakon o odbrani BiH, podrazumijevaju da se BiH kreće ka euroatlantskim asocijacijama – podsjetio je Osmanović.