Sredstva za nabavka osigurala je Općina Vogošća putem Službe civilne zaštite iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Uručena oprema i aparati stavljeni su u funkciju za potrebe Pedijatrijske službe, Školskog dispanzera i na Porodičnoj medicini. Inhalatori i EKG aparati smanjit će vrijeme čekanja pacijenata, posebno djece, koja u jesenjem periodu i u zimskim mjesecima često dolaze na inhalacije.