Prema informacijama koje smo dobili od Inspektorata RS-a, zbog situacije sa koronavirusom inspektorima je dostavljena instrukcija da posebnu pažnju obrate na formiranje cijena osnovnih životnih namirnica kojima je ograničena marža, kao i na cijene drugih roba, kako bi ukoliko dođe do značajnijeg povećanja cijena mogli obavijestiti resorno ministarstvo.

- Za sada nisu zabilježeni slučajevi povećanja cijena namirnica koje su ograničene Uredbom - kazali su.

Tržišni inspektori Republike Srpske svakodnevno kontrolišu da li cijene koje su istaknute na robi odgovaraju cijenama formiranim i evidentiranim u poslovnim knjigama i da li se po istim vrši prodaja robe.

- Kada je riječ o cijenama osnovnih životnih namirnica, Uredbom o ograničavanju marži u prometu robe definisano je formiranje cijena sljedećih vrsta roba: so za ljudsku ishranu (pakovanje od 1 kg), životinjska mast, suncokretovo ulje, biljna mast, margarin, pasterizovano mlijeko pakovano u plastičnu foliju 1 litar, jogurt pakovan u plastičnu foliju 1 litar, pšenično brašno, sve vrste hljeba, šećer kristal pakovanje od 1 kg i 5 kg, hrana za dojenčad, hrana za bebe (isključivo zamjena za majčino mlijeko), te proizvodnja lijekova - objasnili su iz Inspektorata RS-a.

VEZANI TEKST - Inspekcija u Banjoj Luci zabranila rad objekata koji su kršili naredbu

Ovom Uredbom je definisano da preduzeća, druga pravna lica i preduzetnici koji se bave prometom robe na veliko obrazuju cijene određenih proizvoda primjenom marži u procentu do 8 posto na nabavnu cijenu, a subjekti koji se bave prometom robe na malo obrazuju cijene određenih proizvoda primjenom marži u procentu do 10 posto na nabavnu cijenu, izuzev lijekova za koje je u maloprodaji propisana marža do 20 posto.

- Nabavna cijena na koju se obračunava marža obuhvata fakturnu cijenu proizvođača, odnosno dobavljača, uvećanu za zavisne troškove nabavke, koji su također definisani ovom Uredbom (kao što su troškovi carinjenja, transporta, skladištenja, troškovi špediterskih usluga i slično). Konačni iznos maloprodajne cijene u pravilu zavisi od iznosa nabavne cijene, na koju se obračunava propisani procenat marže - dodali su.

Za sve ostale proizvode koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom, cijene se formiraju u skladu sa ponudom i potražnjom na tržištu, odnosno riječ je o slobodnom formiranju cijena.