Federacija BiH podnijela je kontratužbu Sudu BiH protiv RS-a u procesu koji se odnosi na raspodjelu prihoda od indirektnih poreza, saznaje Srna u Pravobranilaštvu RS.

U Sudu BiH danas je održano prvo ročište po tužbi Vlade RS-a protiv FBiH zbog duga od raspodjele prihoda od indirektnih poreza u iznosu od 34.571.047 KM.

Tužbu protiv FBiH, Vlada RS-a uputila je 5. augusta radi naknade štete od 34.571.047 KM i odnosi se na period od jula 2017. do decembra 2018. godine.

VEZANI TEKSTEntiteti se svađaju i tuže, a po prilivu novca od poreza obaraju sve rekorde