Predsjednik Udruženja "Krug" Goran Karaula kazao je kako je javni poziv upućen putem lokalnih medija kako bi se došlo do tačnog broja dijabetičara na području Kantona 10, jer Udruženje nije uspjelo od kantonalnog ministarstva zdravstva dobiti relevantne podatake.

On je podsjetio kako je posljednje dvije godine Zavod za zdravstveno osiguranje Livanjskog kantona osigurao finansijska sredstva za nabavku senzora za bezbolno mjerenje šećera u krvi osobama mlađim od 26 godina, a trenutno se vode pregovori da senzore dobiju i osobe starije od 26 godina.

- Stalnim i bezbolnim mjerenjem šećera popravila bi se kvaliteta života oboljelih i članovima njihovih porodica, jer je dokazano da kontinuirano mjerenje smanjuje hipoglikemiju te pomaže boljoj kontroli bolesti čime se smanjuju dugoročne komplikacije uzrokovane dijabetesom - istaknuo je Karaula.