Razgovarano je o aktuelnim pregovorima o usaglašavanju novih kolektivnih ugovora za zdravstvene radnike u ZDK.

Članovi Pregovaračkog tima kantonalnog Ministarstva zdravstva informirali su učesnike sastanka da je sa Samostalnim strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije ZDK postignut dogovor o novim platnim koeficijentima, koji predviđa povećanje koeficijenata u dva navrata do kraja 2020. godine, tako da je na sastanku data saglasnost da se nastave aktivnosti u pravcu zaključivanja novog kolektivnog ugovora sa ovim sindikatom.

U toku su i pregovori s Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu, koji okuplja medicinsko osoblje i ostale radnike, ali se dogovor još ne nazire jer, a kako je rečeno, zahtjevi sindikata prevazilaze realne mogućnosti Fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova u ovom kantonu, saopćeno je iz  Pres-službe ZDK.