Problem neplaćanja doprinosa radnicima, koji zbog neuvezanog radnog staža ne mogu otići u penziju, datiraju unazad 15 godina, ali je činjenica da je Federalna vlada u sadašnjem sazivu najviše učinila na rješavanju ovog, ali i drugih problema. Najsvježiji primjer je Aluminij Mostar koji će od Vlade FBiH za "gašenje požara" s Elektroprivredom HZHB dobiti nekoliko miliona KM. Treba podsjetiti da je ova kompanija 2017. godine dobila 2.187.423,48 za uplatu doprinosa za PIO za 884 uposlenika.

Za uvezivanje radnog staža u ovoj godini "rezervisano" 2,5 miliona KM

Vlada FBiH je u periodu od 2015. do 2018. godine izdvojila 14.749.640,29 KM za uvezivanje radnog staža, a čime je penzionisano 639 radnika, potvrdili su nam u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

- Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije osigurana su sredstva za uplatu doprinosa za PIO. Tako je za subvencije javnim preduzećima, za uvezivanje staža, osigurano 1,5 miliona KM, a privatnim preduzećima milion KM. Aktivnosti na dodjeli grant sredstava su u toku i Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za PIO za privatna preduzeća, upućen je prema Vladi Federacije BiH - pojašnjavaju u ovom Ministarstvu.

Prijedlog čine Konjuh Živinice 145.487,31 KM za uvezivanje staža za 21 radnika, Olimp Gračanica 148.525,42 KM za 10 radnika, Remontmontaža Tuzla 68.748,02 za 11 radnika. Zatim, Rudstroj Kakanj-u stečaju 142.670,12 KM za devet radnika, Krivaja-Mobel Zavidovići -u stečaju 149.319,93 KM za 68 radnika, FORTUNA d.d. Gračanica-u stečaju 142.203,03 KM za 12 radnika, IRM Company Tuzla 21.361,46 KM za sedam radnika,Rudarinvest Banovići-u stečaju 93.968,65 KM za pet radnika.

- Kada se ova Odluka realizira, biti će penzionisano 143 radnika, sa ukupnim iznosom sredstava od 912.283,95 KM - objašnjavaju u Ministarstvu.

Hidrogradnja je 2015. godine dobila više od 189 hiljada KM

Mnogo je preduzeća kojima je Vlada FBiH u sadašnjim sazivu pomogla, a navest ćemo samo neke od njih. Željezara "Zenica" je 2015. godine dobila 182.112,80 KM za uvezivanje staža za devet zaposlenih, a dvije godine kasnije 394.451 KM za uvezivanje staža za 24 zaposlenih. Hidrogradnja koja je sada u stečaju je još 2015. godine dobila 189.218,38 KM za uvezivanje staža za osam uposlenih. Zrak je iste godine za uvezivanje staža za pet uposlenika dobio 85.133,10 KM, a potom 388.567 KM 2017. godine za uvezivanje staža 13 uposlenih. TRZ Hadžići je 2015. godine dobio 41.260,54 KM, a 2017. 61.820 KM, Binas Bugojno 98.831,21 KM, Krivaja Zavidovići 603.443,97 KM, Vitezit 225.025,38 KM...

Prema riječima Nermina Džindića, federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, nažalost, i dalje postoji jedan broj preduzeća kojima Vlada FBiH pomaže kako se ne bi ugasila, a koji su i ranije dobijali sredstva.

- Među njima su Krivaja Zavidovići, Borac Banovići, Birač Zenica, Borac Travnik, Hidrogradnja, Pretis, Zrak, BNT TMH, TRZ Hadžići, Binas Bugojno... - naveo nam je Džindić.

Podsjećamo, Federalna vlada je prošle godine donijela Odluku o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke FBiH i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim putem je, primjera radi, privrednom društvu Željezara Zenica d.o.o. Zenica dodijeljen iznos od 3.483.654,25 KM i to za 65 penzionisanih radnika otpremnine u iznosu od 164.555,00 KM, za 414 radnika neisplaćene plate za 2017. godinu u iznosu od 2.377.099,25 KM i za 314 radnika stimulativne otpremnine u iznosu od 942.000,00 KM.