Presuda je time postala pravosnažna, a majci će u kaznu biti uračunato vrijeme u istražnom zatvoru gdje se trenutno nalazi.

Prema presudi majka je, nakon što je u kući bez pomoći rodila živo dijete, rukom zatvorila djetetove dišne putove pa se novorođenče ugušilo.

Vrhovni sud smatra da je 11 godina zatvora kazna koja optimalno odgovara svrsi kažnjavanja. Olakotne okolnosti kao što su neosuđivanost, smanjena uračunljivost, nepovoljne socioekonomske prilike, kažu, nisu dostatne da bi se svrha kažnjavanja mogla postići blažom kaznom.

Ističu da je optuženica zločin počinila kao majka troje djece od kojih je dvoje još otprije smješteno u udomiteljsku porodicu. U međuvremenu je pokrenut postupak posvojenja za treće dijete, prenosi Hina.

- Optuženica ima obilježja ovisnog poremećaja ličnosti. Roditeljski status i činjenica da je tokom krivičnog postupka zasnovala zajednicu s novim partnerom i rodila još jedno dijete nema značaj olakotne okolnosti koja treba rezultirati umanjenjem kazne - izvijestio je Vrhovni sud.