Također, u Program su uvrštena i sredstva u iznosu od 180.000 KM za dogradnju II sprata na zgradi Općinskog suda u Srebreniku.

Današnjim zaključkom Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da pokrene proceduru izrade izmjena i dopuna Budžeta TK za 2023. godinu i izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2023. godinu u cilju usklađivanja prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period od 1. januara do 31. maja 2023. godine te procjenom do kraja 2023. godine, kao i usklađivanje rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima. Također, Vlada je dala usmjerenja Ministarstvu u kojem smjeru da djeluje u smislu izmjena i dopuna Budžeta.

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između Vlade Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona po pitanju prestanka plaćanja premije osiguranja od strane osiguranika u toku 2023. godine. Radi se o realizaciji mjere iz ekspozea premijera Halilagića, a u smislu čega su građani upućeni da više ne plaćaju premiju osiguranja.

Kao odgovor na zahtjeve Mješovite srednje škole Kalesija i Mješovite srednje škole "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj, ali i potrebe tržišta rada Vlada je danas dala saglasnost na izmjene plana upisa u narednu školsku godinu. Tako će u MSŠ Kalesija biti upisano dodatno odjeljenje za stručno zanimanje i zvanje električar, dok je u MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj omogućen upis odjeljenja za stručno zvanje i zanimanje tehničar elektroenergetike.