Najviše je porasla prosječna plaća u Sloveniji i to za 59,35 eura (pokazatelji oktobar 2020-oktobar 2019), potom u Srbiji za 44,19, Makedoniji 36,31, Hrvatskoj 18,41, Bosni i Hercegovini 14,26, te najmanje, osam eura u Crnoj Gori. 

I prije povećanja prosječna plaća bila je najveća u Sloveniji, potom Hrvatskoj, te Crnoj Gori. Srbija je sa prosječnom plaćom ove godine pretekla Bosnu i Hercegovinu, a Makedonija iako je zabilježila jedan od najznačajnijih porasta kada je u pitanju prosječna plaća ove godine i dalje je ona najmanja u regionu. 

Tako sada prosječna plaća u Sloveniji iznosi 1.181,35 eura (podaci za oktobar 2020), Hrvatskoj 890,41, Crnoj Gori 525 (podaci za novembar 2020), Srbiji 512,19, Bosni i Hercegovini 490,76,  Makedoniji 454,31. U istom periodu prošle godine (oktobar 2019) prosječna plaća u Sloveniji je iznosila 1.122 eura, Hrvatskoj 872, Crnoj Gori 517, Bosni i Hercegovini i Srbiji po 468, te Makedoniji 418. 

Porast prosječnih plaća potvrđuju i statistički podaci samih država regiona. Tako se u Sloveniji navodi da je prosječna neto plaća za oktobar 2020. iznosila 1.181,35 eura i bila je nominalno za jedan posto, realno za 0,7 posto veća čak i od neto plače za septembar 2020.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Hrvatske za oktobar 2020. iznosila je 6.756 kuna (blizu 868 eura), što je nominalno više za 0,1, a realno niže za 0,3 posto u odnosu na septembar 2020. godine, pokazuju statistički podaci u Hrvatskoj.

No, za razdoblje od januara do oktobra 2020. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Hrvatske iznosila je 6.730 kuna (blizu 865 eura), što je u odnosu na isti period 2019. nominalno više za 2,5, a realno za 2,2 posto.

I Crna Gora ima slične statistike. Prosječna neto zarada u novembru 2020. godine u odnosu na oktobar 2020. godine ostala je na istom nivou, dok je prosječna neto zarada u novembru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,4 posto.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u novembru 2020. godine u odnosu na oktobar 2020. godine zabilježile pad od 0,3 posto, proizlazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,3 posto. Makedonski statistički podaci navode da je u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine prosječna neto plaća za oktobar 2020. godine nominalno veća za 9,2, a realno za 7,3 posto.