Tokom finansijskih provjera pojavila se osnovana sumnja u neosnovano trošenje državnog novca i drugo kršenje zakona od strane ambasadora Azerbejdžana u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini Eldara Hasanova, koji je uhapšen u svojstvu osumnjčenog - saopštila je pres-služba državne sigurnosti.

Hasanov je uhapšen pored još nekoliko dužnosnika Ministarstva vanjskih poslova Azerbejdžana.

Istraga je pokrenuta nakon krivične prijave šefa sektora za vanjske poslove Azerbedjžana Ferhada Molleprotiv nekoliko službenika Ministarstva vanjskih poslova zbog zloupotrebe položaja. Osim Hasanova još su uhapšeni te je podnijeta i krivična prijava protiv šefa Konzularnog odjela Faiga Bagirova, predsjednika natječajne komisije Ministarstva Farhada Mollazade i drugih.