Ugovore o stipendiranju danas je potpisalo 136 studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju iz budžeta Općine Kalesija.

Općina Kalesija svake godine raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija i ove godine pravo na stipendiranje dobilo je 56 studenata, a od ranijih godina to pravo ima 80 koji su redovni studenti i po automatizmu prelaskom u narednu godinu studija ostvaruju pravo na stipendiju. Za te namjene izdvaja se 136.000 KM.

Ugovore sa studentima je potpisala šefica u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Kalesija Hata Mujčinović uime općinskog načelnika Seada Džafića.

Među studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju najviše je onih s Medicinskog fakulteta, zatim Ekonomskog, Filozofskog i Tehnološkog fakulteta, saopštila je Sužba za informisanje Općine Kalesija.