Mještani spomenutih naselja naveli su kako su poplavljeni podrumski i pomoćni objekt.

Uslijed padavina došlo je i do porasta rječice Ričine, koja je dostigla svoj rastući nivo u naseljima Omolje, Seonice i Crvenice te se približila pojedinim gazdinstvima.

Prema izjavama mještana objekti u blizini korita rječice Ričine trenutno nisu ugroženi ali prate situacija s velikim oprezom.
Rijeka Šujica se izlila iz svog korita i poplavila dobar dio Duvanjskog polja dok je voda na mostovima dostigla najveći nivo.


Komandant Profesionalne vatrogasne brigade u Tomislavgradu Mate Jurčević kazao je kao nisu imali dojava o ugroženosti stambenih prostora.