Kako je saopćeno iz Opće bolnice, u COVID timu bili su infektolog prim. dr. Ednan Drljević i specijalista interne medicine dr. Bilal Oglečevac, te glavni medicinski tehničar bolnice Anel Šljivo i glavni medicinski tehničar Infektivnog odjeljenja Mahir Pekić.

Medicinski tim je pregledao pacijente i ustanovio da trenutno nema životno ugroženih osoba, niti onih za hospitalizaciju, ali da među uposlenicima Doma nedostaje medicinskog kadra, kao i zaštitne opreme.

Dogovorena je i dalja saradnja u smisli edukacije osoblja Gerontološkog centra i eventualnih konsultacija sa ljekarima iz primarne zdravstvene zaštite koji će vršiti obilazak i njegu štićenika.

Ekipi iz Opće bolnice pridružio se i menadžment Doma na čelu sa direktoricom Melisom Alibašić-Hadžić, koja je zahvalila na posjeti i uspostavljenoj saradnji.