Riječ je o 11 pušaka, pet sačmara s glatkom cijevi, 42 automatske puške, tri mitraljeza, jednoj zračnoj puški, četiri minobacača, jedom ručnom bacaču raketa, dva postolja od minobacača i tri nosača minobacača.

Malo oružje i lako naoružanje zaostalo iz rata, bh. policijske agencije prikupile od građana tokom akcije "Žetva", a uništeno je u subotu, 17. oktobra, u Ljevaonici čelika Jelšingrad u Banjoj Luci.

Ovo uništavanje organizirano je u saradnji s UNDP-om i Nacionalnim tijelom - odborom za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini.