Toplane Sarajevo duguju Sarajevogasu 88 miliona maraka, a dug će po ugovoru vratiti za 70 godina. Sarajevogas je sa Toplanama u februaru 2017. godine potpisao ugovor o reprogramu za vraćanje duga. U ugovoru piše da Toplane svake godine Sarajevogasu uplati 1,2 miliona maraka.

- Od 2016. zaključno sa ovom godinom tekuće fakture Toplana u cijelosti se izmiruju, a već drugu godinu stari dug se uredno izmiruje. U ugovoru o izmirenju duga navodi se ukoliko Toplane ostvare bolju naplatu u januaru, da se to provjeri i da se ta dodatna sredstva prebace Sarajevogasu za nastali dug. I Sarajevogas duguje BH-Gasu 50 miliona maraka i napravljen je ugovor za reprogram duga na 15 godina i mi to uredno vraćamo  – izjavila je za Faktor Nihada Glamoč, direktorica Sarajevogasa.

Naplata gasa, kako je kazala Nihada Glamoč, iznosi 97 posto. Građani i preduzeća uredno izmiruju svoje obaveze.

- Uvijek nastojimo da svojim potrošačima maksimalno pomognemo. Ukoliko naprave dug, u dogovoru dozvolimo da se izmiri u ratama. Zadnja opcija je da nekome zbog duga isključimo gas – kazala je Glamoč.

Sarajevogas već tri godine izmiruje uredno tekuće fakture BH-Gasu. Međusobna potraživanja između preduzeće ne utječu na cijenu gasa. Cijena gasa se može smanjiti ili povećati na osnovu kretanja cijena nafte na svjetskom tržištu, pojasnila je Glamoč.