Agencija je 7.1.2021. uputila pismeni zahtjev za izjašnjenje Telemachu, i taj zahtjev je, prema njihovoj evidenciji, poštanski zaprimljen u Telemachu 12.1.2021. Podsjetimo, Telemach je na kraju 2020. godine izazvao pravu dramu ukinuvši kanale iz Arena Sport paketa. Nezadovoljni korisnici slali su žalbe Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača BiH, formirali su grupu na Facebooku "Bojkot Telemacha" koja broji 12.500 pratilaca... 

- Agencija je u skladu sa svojim nadležnostima, a na osnovu priložene dokumentacije, pristupila utvrđivanju činjeničnog stanja u konkretnom slučaju, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena - istakli su iz RAK-a.