Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu protiv optuženih Dragana Marjanovića, Saše Gavranovića, Vitomira Devića, Zorana Šljuke i Dragomira Kezunovića donijelo presudu kojom se žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženog Dragomira Kezunovića odbijaju kao neosnovane, dok se uvažavaju žalbe branilaca optuženih Dragana Marjanovića, Saše Gavranovića, Vitomira Devića i Zorana Šljuke, saopćeno je iz Suda BiH.

Shodno tome presuda Suda Bosne i Hercegovine, preinačava se u dijelu odluke koji se odnosi na krivičnopravnu sankciju, na način da se optuženi Marjanović, Gavranović, Dević i Šljuka, za krivično djelo zločini protiv čovječnosti, za koje su prvostepenom presudom oglašeni krivim, osuđuju na kazne zatvora i to: Dragan Marjanović na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina, Saša Gavranović, Vitomir Dević i Zoran Šljuka na kazne zatvora u trajanju od po 15 godina.

U preostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.

Prvostepenom presudom Suda BiH oni su oglašeni su krivim i osuđeni na kaznu zatvora i to: Dragan Marjanović, Saša Gavranović, Vitomir Dević i Zoran Šljuka na kaznu zatvora u trajanju od po 17 godina, a Dragomir Kezunović na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina.

Marjanović, Gavranović, Dević, Šljuka i Kezunović su, kao saizvršioci, proglašeni krivima da su 28 civila, koji su bili zatvoreni u policiji u Tesliću i zatvoru "Pribinić", u noći između 17. i 18. juna 1992. godine odveli na planinu Borje, gdje su ih ubili.

Prema prvostepenoj presudi, Marjanović je bio komandir voda Vojne policije Teslićke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a ostali optuženi pripadnici tog voda te istovremeno i pripadnici vojnog dijela formacije "Miće".

Na ovu odluku Apelacionog vijeća ne postoji pravo žalbe.