Podsjećamo, Dom penzionera Nedžarići se godinama prodaje i još nije prodat. Nedovršena građevina Doma penzionera u Bihaću postala je prenočiše migranata. Kod ove građevine bili su evidentni i problemi neriješenih imovinsko-pravnih odnosima.

Jedino je Zavod PIO FBiH uspio do sada prodati Hotel Ero u Mostaru Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona za nešto više od 10 miliona KM, dok je prvobitna procjena objekta bila oko 25 miliona KM.

- Prodaja Doma penzionera Nedžarići će se odvijati posredstvom Agencije za privatizaciju Federacije, načinom aukcijske prodaje, kao što je to bilo i do sada. Drugi, veći objekti koje Zavod posjeduje na području Federacije još nisu spremni za prodaju. U inostranstvu nemamo nekretnina koja su pravno valjano u našem vlasništvu - rekao nam je Tomislav Kvesić, portparol Zavoda PIO FBiH, ne precizirajući koje sve veće objekte u FBiH posjeduje Zavod PIO FBiH, a koji bi išli na prodaju.

Suljo Bekan, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH, kazao nam je kako će insistirati na rješavanju problema imovine Zavoda PIO.

- Konačnu riječ o prodaji imovine daje Vlada Federacije BiH. Pored velikih objekata poput domova penzionera u Sarajevu i Bihaću, nije riješeno šta će biti sa manjim prostorima koji su pravljeni namjenski za penzionere. U takvom jednom prostoru se nalazi i Udruženje penzionera Goražde. Sve to ide kilavo pa smo 26. marta na sjednici Upravnog odbora Saveza donijeli odluku da se sve u vezi s imovinom Zavoda PIO FBiH ubrza - rekao nam je Bekan.