Na ovoj sjednici zastupnici će, na prijedlog Vlade, raspravljati o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu, te o Prijedlog zakona o dopuni Zakona o turizmu.

Kako je to pojasnio premijer KS Edin Forto na Kolegiju Skupštine KS, Finansijski plan zdravstvenog osiguranja potrebno je da usvoje zastupnici Skupštine do 31. marta 2021. godine, kada istječe Odluka o privremenom finansiranju.

Premijer je također naveo kako je i Prijedlog zakona o dopuni zakona o turizmu reakcija Vlade KS na ekonomske posljedice koje su rezultirale pandemijom koronavirusa.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić za Faktor je pojasnio šta znači usvajanje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o turizmu.

- Ova dopuna Zakona podrazumijeva umanjenje iznosa plaćanja članarine Turističkoj zajednici za 50 posto, odnosno sa dosadašnjih 0,05 posto na 0,025 posto u kalendarskoj 2021. godini, za sve djelatnosti koje imaju zakonsku obavezu plaćanja ove članarine – kazao je Delić te dodao:

- Cilj nam je rasteretiti privredu koliko god to mogućnosti dopuštaju, ali i omogućiti Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, kojoj je ova članarina direktan prihod, da dio tih sredstava iskoristi za promociju turističkih potencijala Kantona Sarajevo, ali i druge vidove poslovanja.