Tako su, u kolumni autora Petra Akopova, navodi kako "situacija u Bosni, oko Kosova (i albansko pitanje u cijelini, uključujući Makedoniju i Crnu Goru) ukazuju da su sadašnje granice veoma uvjetne".

Dalje se naglašava kako Zapad želi da uspostavi vojnu kontrolu nad regionom, ali ne želi da preuzme odgovornost za životni standard siromašnih zemalja sa neshvatljivom budućnošću.

- To se prije svega tiče Bosne, ali i Albanije sa Sjevernom Makedonijom, a još više Kosova sa neriješenim statusom. Ne treba samo da se trudimo da Srbija bude naša ispostava u Evropi. Moramo da joj pomognemo da postane nezavisni centar moći u regionu - navodi se, između ostalog, u tekstu.