Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Nenad Perović kojom je, kao neosnovana, odbijena žalba Tužilaštva BiH, te je potvrđena prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 31.5.2019. godine.

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 31.5.2019. godine, optuženi Nenad Perović oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti, saopćeno je iz Suda BiH.

Također, Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje u predmetu Sretko Pavić kojim je uvažena žalba branioca optuženog Sretka Pavića, i ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine od 24.6.2019. godine te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 24.6.2019. godine optuženi Sretko Pavić oglašen je krivim da je, radnjama opisanim u izreci pobijane presude, počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

Na osnovu odredbe člana 198. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), oštećena je s imovinskopravnim zahtjevom upućena na parnicu, saopćeno je iz Suda BiH.