Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija u BiH, kaže da su se dobro sjetili da počnu uređivati turizam u Kantonu Sarajevo jer Bosnu i Hercegovinu ni jedan ozbiljan turoperator ne poštuje u svijetu zbog neuređenosti u ovoj oblasti.

Direktorica Indira Ibričić nije nam mogla ispričati čime će se baviti Direkcija za turizam, sa pojašnjenjem da "nije ovlaštena da daje izjave".

Zbog toga smo se obratili Ministarstvu privrede KS iz kojeg su naglasili da je shodno Zakonu o turizmu Ministarstvo nadležno za izdavanje, obnovu i reviziju licenci koje se izdaju turističkim agencijama.

- Vlada KS je 2008. godine donijela odluku koja podrazumijeva uspostavljanje Direkcije za turizam u okviru Ministarstva privrede. Tom odlukom propisano je da Direkcija počinje s radom u momentu postavljanja direktora Direkcije, a direktora imenuje Vlada na prijedlog resornog ministra. Zašto to nikad do sad nije urađeno, nije pitanje za nas jer nismo ni bili dijelom prethodnih vlada. Mi smo tokom našeg mandata odlučili da je neophodno sektor turizma u Ministarstvu osposobiti i pokrenuli neophodne procedure nakon kojih smo i dobili direktoricu, a samim tim Direkciju za turizam koja je u funkciji – odgovorili su za Faktor iz Ministarstva privrede KS.

Da li se naplaćuje izdavanje licenci turističkim agencijama i šta moraju uraditi da bi obnovili licence? 

- Izdavanje licenci podrazumijeva po Zakona o administrativnim taksama Kantona Sarajevo, obavezu uzimanja takse za sva izdata rješenja koja košta 80 maraka, osim za one koji su oslobođeni plaćanja takse. I to je u principu jedini trošak koji, napominjemo, ne propisuje Ministarstvo već je ona propisana Zakonom o administrativnim taksama KS i obavezujuća je za svako izdato rješenje, a kako se za licencu izdaje rješenje, plaća se taksa. Licenca se, shodno trenutnom Zakonu o turizmu KS, obnavlja svake tri godine, a u prijedlogu novog Zakona o turizmu KS mi smo taj rok pomjerili na pet godina – pojašnjavaju iz Ministarstva privrede KS.  

U Kantonu Sarajevo potpuno je neuređeno turističko tržište i dobro su se sjetili da pokušaju nešto učiniti u ovoj veoma značajnoj oblasti jer nikada nismo napravili turistički proizvod, mnogi ne znaju ni šta to znači, smatra Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija u BiH.

- Imamo zastarjele zakone i tek ih treba usvojiti u kantonima i na nivou  Federaciji BiH. Zakon u Kantonu Sarajevo predvidio je licenciranje turističkih agencija i sada su izvršili dopune pa će sljedeće godine usvojiti izmjene o licenciranju agencija. Udruženje agencija na nivou BiH niko ne uvažava, kao ni udruženja hotelijera, lovaca i ribolovaca i izgleda sve šta je na nivou Bosne i Hercegovine ne pika se, a asocijacije postoje više od 120 godina u Evropi i svijetu. Naša Asocijacija UKTA u Lionu (Francuska) osnovana je 1919. godine, a mi sada ne možemo da dobacimo do nacionalne asocijacije. Turizam se u svijetu najviše normira i to moraju raditi strukovna udruženja da se usklade sa svjetskim normama u turizmu. Da hotelijeri naprave kodeks o načinu rezervacije, otkaza i osiguranja turističkih aranžmana. Ništa od ovog nije komplikovano, ali ako mi to nemamo, nećemo imati ni turoperatore. BiH ne poštuje ni jedan turoperator iz država koje su uredile turističku oblast. Ovo turista što dolaze kod nas su sa istoka koji također nemaju pravila ni norme o turoperatorima kao i BiH – pojašnjava Bibanović.

Naš sagovornik kaže da ne zna šta se radi u Ministarstvu privrede KS.

- U turizmu sam već 50 godina, a sa ministrom Delićem do sada nikada nisam ni kafu popio. Nikada me nisu pozvali na razgovor ni kao predsjednika Udruženja turističkih agencija u BiH – zaključuje Bibanović.