U obrazloženju ovakvog rješenja navodi se da je Belma Barlov osim direktorske funkcije, obavljala i poslove radnog mjesta šefa Službe za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije i ugovaranje radova.

Po kojoj zakonskoj osnovi je premijer Forto potpisao ovo rješenje, još nije poznato, a ovo pitanje u Skupštini Kantona Sarajevo pokrenula je i zastupnica iz Kluba SDA Jasmina Biščević Tokić. 

Ona tvrdi da premijer uopće nema takve ovlasti, te da je ovo povećanje plaće nezakonito.

- Da li je Belma Barlov sama sebe predložila za povećanje plaća s obzirom na to da je Kolektivnim ugovorom propisano da rukovodilac institucije na prijedlog neposrednog rukovodioca donosi ovakva rješenja - kazala je Biščević Tokić za Faktor, te je pozvala Ured za borbu protiv korupcije da detaljnije istraži ovo rješenje.

Naglasila je da premijer može potpisivati isključivo akte Vlade.

Upitali smo i premijera da nam detaljnije obrazloži ovu odluku, te smatra li da premijer KS uopće ima nadležnosti da potpisuje povećanje plaća direktorima kantonalnih institucija, ali odgovor nismo dobili.