- Vlada Kantona Sarajevo do sada je uradila niz koraka za poboljšanje rada ovog preduzeća, iako smo svjesni činjenice da ovakvo stanje nije dobro ni za koga i da su potrebne hitne i korjenite promjene. U dogovoru sa Upravom, radit ćemo na hitnoj reorganizaciji ovog preduzeća, jer ne smijemo više dozvoliti da radnici nemaju svoju zarađenu platu, niti da građani ispaštaju radi dugogodišnjih problema koje GRAS ima u svom poslovanju - rekao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.

Od oktobra prošle godine do danas isplaćeno je nešto više od 24 miliona maraka na osnovu više od 1.000 tužbi radnika na ime kolektivnog ugovora iz 2006. godine. To dodatno otežava normalan rad preduzeća, ali i nemogućnost djelovanja Ministarstva, jer je Vlada KS napravila ogromne napore da nađe sredstva i iskoristila sve moguće resurse, uzimajući u obzir da je budžet ove godine značajno manji u odnosu na prethodne godine, saopćio je Press KS.

- U narednom periodu ćemo napraviti dugoročna rješenja za GRAS i za javni prijevoz sa ciljem poboljšanja kvaliteta života građana našeg kantona - dodao je ministar Šteta.