Četristo šezdeset mladih sa područja Kantona Sarajevo ispunilo je uvjete za dobijanje 10.000 maraka subvencije za kupovinu stana.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo objavilo je preliminarnu rang-listu na kojoj je 460 imena, ali prema trenutno raspoloživim sredstvima, njih 265 najbolje rangiranih će dobiti sredstva.

Ministar Damir Filipović je istakao kako će nastojati da se osiguraju sredstva i za preostalih 195 sa liste.

- Mi smo u budžetu zatekli 300.000 maraka što je dovoljno za 30 mladih, zatim smo povećali za još 100.000 i takav budžet je usvojen, za subvenciju za 40 ljudi. Internom preraspodjelom osigurali smo još 265.000 hiljada i u rebalansu dva miliona, što znači da će 265 mladih po ovoj finansijskoj konstrukciji dobiti sredstva, po 10.000 maraka. S tim da sam ja uzeo sebi za obavezu, evo danas je Vlada gdje ću zahtijevati da se u narednom periodu osiguraju sredstva za sve koji ispunjavaju uvjete, znači za svih 460 – pojašnjava Filipović.

Kaže kako to smatra svojom obavezom te da se nada da će naići i na razumijevanje kolega kako bi izašli ususret mladima.

- Nismo očekivali ovoliki odziv iako smo se potrudili da bude što transparentnije i da bude što više medijski propraćeno jer smo željeli da apliciraju svi oni koji imaju mogućnost. Čak smo i ostavili duži javni poziv nego što je to bilo ranije, 90 dana. Komisija je nakon toga u 20 dana prešla oko 600 prijava. Nakon što se završi rok za prigovore, komisija će još jednom proći kroz dokumentaciju i obraditi prigovore, te ukoliko bude potrebe, izmijeniti listu, naravno ako bude opravdanih prigovora. Smatram da nisu prošli samo oni koji nisu imali potpunu i ispravnu dokumentaciju – pojašnjava.

Ministar ističe da će nakon toga uslijediti izrada rješenja.

- U međuvremenu, paralelno idemo i sa eventualnim povećanjem sredstava. Dok ne budemo imali jasnu finansijsku konstrukciju, ni ovih 265 neće ući u proceduru dodjele sredstava. Tek kad budem znao jasno da li imam sredstva za sve ili je to ovaj iznos, tada ćemo pristupiti realizaciji – kazao je Filipović.

Ministar prostornog uređenja ističe kako sa jedne strane smatra da je projekat dobar, a sa druge strane da ima manjkavosti.

- Mi trenutno radimo na nekim projektima, ali o realizaciji, poticajima stanogradnji, eventualnom zakonu koji bi mogao uslijediti prije nove godine, ne bih mogao sada govoriti dok ne budemo imali bolju sliku – kazao je.

Filipović smatra da ima više modela za rješavanje pitanja stambenog pitanja mladih.

-Jedan od modela jeste da se sa bankama postigne sporazumno smanjenje kamatne stope i to je dugotrajnija mjera. Druga od mogućih varijanti jeste mogući zakup stanova gdje bi u cijenu ulazio taj uloženi zakup. Ima različitih modela, imamo primjere u okolini u susjedstvu i to možemo obuhvatiti eventualnim zakonom – zaključuje.