Nakon pravosnažnosti odluka o ovjeri, odnosno odbijanju prijava političkih subjekata, Centralna izborna komisija BiH će objaviti pregled ovjerenih političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na lokalnim izborima u Gradu Mostaru.

Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata za učešće na lokalnim izborima u Gradu Mostaru počinje 23. 08. 2020. godine i traje do 01. 09. 2020. godine do 16 sati.

Pored navedenog, Centralna izborna komisija BiH danas je usvojila Odluku o izradi sita (alata) za izradu vodenog žiga za proizvodnju papira koji će se koristiti pri štampanju glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine.