U saopćenju se navodi da su komunalni inspektori Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad izvršili inspekcijski nadzor 1.juna u noćnim satima i na terenu utvrdili da su zvučnici postavljeni na fasadama zgrada koje su u obuhvatu nacionalnog spomenika, imajući u vidu da je Ulica Štrosmjerova 2019. godine proglašena nacionalnim spomenikom.
Osim toga, nivo buke emitovane sa zvučnika bio viši od dozvoljenog, a zbog čega su se stanovnici navedenih zgrada obraćali u više navrata Općinskom načelniku Ibrahimu Hadžibajriću tražeći zaštitu svojih prava - naročito u dane vikenda.

Komunalni inspektori Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad naložili su preventivne mjere uklanjanja zvučnika poslovnim subjektima “Monument”, “Zlatno zrno”, “Wafir” i “Downtown” koji djeluju u Ulici Štrosmajerova. Tokom kontrolnog pregleda 2.juna komunalni inspektor utvrdio je na terenu da su mjere ispoštovane i zvučnici uklonjeni.

Općina Stari Grad Sarajevo neće dozvoljavati ovakve sadržaje na fasadama zgrada u Štrosmajerovoj ulici uvažavajući zakonom propisane mjere, Odluku o proglašenju Štrosmajerove ulice nacionalnim spomenikom, Odluku o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajevo, te posebno poštujući javni red i mir kako se ne bi narušio dignitet i svetost Katedrale, te građana i stanara susjednih objekata. Isto se odnosi i na druge lokacije u najužoj gradskoj jezgri, saopćeno je.