Potpisivanjem ovog aneksa osnovni ugovor je potpisan na uobijačeni način, što podrazumijeva da će se cijena za isporučeni gas korigovati kao i do sada kvartalno, isključivo na bazi devetomjesečne promjene cijena naftnih derivata.

Potpisivanjem ovog aneksa omogućeno je dalje nesmetano snabdijevanje prirodnim gasom FBiH do 1. januara 2023. godine kada je planirano potpisivanje novog aneksa ugovora i nastavak isporuke prirodnog gasa, saopćio je Energoinvest.