- Tužilaštvo Kantona Sarajevo ne može biti izolovani centar moći i mora odgovarati pred građanima. Udruženje tužilaca u svom početnom predstavljanju kaže da djeluju u pravcu jačanja ugleda tužilačke funkcije. Optužbe bez argumentacije na račun predstavnika građana u Skupštini KS zasigurno neće pomoći jačanju ugleda tužilačke funkcije - stoji u prijedlogu zaključka kojeg je pročitao Okerić.

Ističe da će jačanju ugleda doprinijet profesionalan rad, te sankcionisanje odgovornih osoba u Tužilaštvu KS. Navodi da bi udruženja tužilaca takve pojave trebali javno osuditi, a ne stati u njihovu zaštitu.

- Od tužioca se očekuje da uvažava argumente i da na svaki od njih pojedinačno odgovori. Članove porodica oštećenih i njihove pravne zastupnike nazivate "pojedincima koji su imali priliku da se obrate". S obzirom na njihovu tragediju i golgotu koju su proizveli dijelovi pravosudnog sistema kojem pripadate od vas se očekuje više poštovanja i empatije prema tim ljudima. Umjesto toga, vi spočitavate jer su ti ljudi imali priliku da se obrate u Skupštini KS - kaže Okerić u svom zaključku.

Okerić je u odgovoru poručio udruženjima tužilaca i njihovim kolegijima da će se "na istinsku demokratiju morati početi navikavati".