Kako su nam rekli u preduzeću Drvosječa, koje ima svoje prodajne objekte u cijeloj Bosni i Hercegovini, peleta ima dovoljno, i prodaje se po utvrđenoj cijeni plus prijevoz.

- Ako ste iz Sarajeva prijevoz košta 30 maraka, ako pelet treba prevući u neko drugo mjesto zavisi od kilometraže, prijevoz je skuplji. Pelet se dostavlja do kupca za dva-tri dana – kazali su nam u Drvosječi.

Odluka Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet primjenjuje se od 12. novembra u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Odlukama entitetskih vlada propisana je najviša prodajna cijena peleta, koja ne može prelaziti 561,60 KM (480 KM plus PDV) u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima.

- Razlog za propisivanje ove mjere je prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih proizvođača i trgovaca peletom, zaštita ekonomskih interesa građana i omogućavanja uredne snabdjevenosti tržišta. Također, donošenjem ove odluke omogućava se prevazilaženje trenutnih poremećaja na tržištu peleta i postizanje kompromisnih rješenja kojim će se osigurati kako održivost poslovnih subjekata iz oblasti drvoprerade, tako i pristupačnost visine cijene za domaće tržište - saopćeno je 12. novembra iz Vlade FBiH, kada je donesena odluka o ograničavanju cijena peleta.

Za realizaciju i nadzor nad njenim provođenjem zadužene su inspekcije u oba entiteta.

- Federalni tržišni inspektori stalno su na terenu od kada je donijeta odluka o ograničenju cijena peleta. Naši inspektori i danas su na terenu i kontrolišu po kojoj cijeni se prodaje pelet. Kazne za nepoštivanje propisanih mjera neposredne kontrole cijena propisane su članom 14. Zakona o kontroli cijena, a kreću se u rasponu od 1.000 do 10 hiljada maraka za pravno lice, od 250 do 2.500 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 500 do 1.500 KM za fizičko lice. Pored novčane kazne, pravnom i fizičkom licu će se, u skladu sa Zakonom, izreći i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja - kazali su za Faktor iz Tržišne inspekcije FBiH.

S obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina jedinstveni ekonomski prostor, istovremenim stupanjem na snagu ovih odluka u cijelosti se omogućava sinhronizirano postupanje u oba entiteta, ravnopravan tretman poslovnih subjekata i zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini. Iz entitetskih i kantonalnh inspekcija poručuju građanima da svako prekoračenje cijene peleta po toni od 561,60 maraka sa PDV-om prijave, na šta će inspekcije odmah reagovati.