VEZANI TEKST - Radnici Zavoda u Pazariću: Trpimo mobing, direktor Suljagić nas ucjenjuje, prijeti otkazima i hapšenjima

Zakonom se uređuje funkcionisanje pet javnih ustanova koje imaju status pravnog lica - Drin, Bakovići, Pazarić, Ljubuški i Sarajevo - a koje su pravni sljedbenici ranijih zavoda čiji je osnivač Parlament FBiH.

- Cilj je da se uspostavi kvalitetan pravni okvir za transformaciju oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite. Također, želimo otkloniti većinu uočenih problema u vezi uspostave i provedbe minimalnih standarda stručnog rada, te da se ispune nužni infrastrukturni preduslovi od strane ovih ustanova za kvalitetno pružanje usluga. Cilj je i značajna profesionalizacija upravljačkih, nadzornih i rukovodnih pozicija - kaže ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača.

VEZANI TEKST - Pri Zavodu Drin 120 štićenika živi u uvjetima nedostojnim čovjeka, čeka se Ministarstvo rada FBiH

Zakon određuje da se u ustanovi Pazarić mogu primati korisnici do 30 godine života, dok se u ustanovama Bakovići i Drin ne mogu primati osobe mlađe od 18 godina. Također, u ustanovi Pazarić moći će se primati i djeca kojima je dijagnosticiran poremećaj u ponašanju i osjećajima koji se pojavljuju u djetinjstvu i adolescenciji, a za koje trenutno u FBiH ne postoji adekvatna institucunionalna zaštita.

Prema rješenjima u usvojenom Prijedlogu zakona, ustanove i njihovi uposlenici su dužni postupati prema korisnicima usluga u skladu s međunarodnim standardima, po načelu humanizma i poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, dužni su informisati ih i uključiti ih u proces odlučivanja shodno njihovim mogućnostima.

Izričito je zabranjena diskriminacija, zlostavljanje i prisila, osim u posebnim slučajevima propisanim zakonom. Korisnici imaju pravo na privatnost i povjerljivost ličnih podataka i pritužbu.

Zakonom su utvrđena tijela upravljanja (upravni odbor), nadzora (nadzorni odbor) i rukovođenja (direktor), njihova nadležnost, način imenovanja, te posebni uslovi za obnašanje ovih funkcija.

VEZANI TEKST - Evo ko sjedi u upravnim i nadzornim odborima zavoda Drin, Bakovići, Hum i Ljubuški

- Upravni odbor imat će pet članova, po jedan član bi se imenovao iz reda stručnih uposlenika ustanove i iz reda zakonskih zastupnika korisnika usluga ustanove, dok se tri člana imenuju iz reda stručnih osoba iz oblasti i zvanja utvrđenih posebnim kriterijima za imenovanje u upravni odbor ovih ustanova. Imenovaće se i jedan zajednički nadzorni odbor koji će vršiti nadzor nad financijskim poslovanjem svih pet ustanova - pojašnjava ministar Drljača.

Naknade članovima upravnog odbora i zajedničkog nadzornog odbora će se finansirati iz Budžeta Federacije BiH, čime će se rasteretiti budžet ustanova. Ranije imenovani članovi upravnog i nadzornog odbora nastaviće svoje funkcije do imenovanja novih članova nadzornog i upravnog odbora, a najkasnije do šest mjeseci od dana  stupanja zakona na snagu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike FBiH, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.