Podrška za izabrane kompanije uključuje izradu vlastitog web shopa i integraciju rješenja, marketinšku podršku, edukacije za korištenje i benefite NLB E-Commerce usluge, kao i ostalu podršku i savjetovanje u svim fazama integracije i korištenja usluge kako bi izabrane kompanije u konačnici unaprijedili svoje poslovne rezultate.

Projekat je strateški podržan od strane kompanije Visa koja već dvadeset godina aktivno učestvuje u razvoju E-commercea i koja na dnevnom nivou sprovede preko 29 miliona online transakcija. 

Na ovaj program se mogu prijaviti i kompanije koje već imaju online prodaju, ali je žele dodatno unaprijediti jer kroz ovaj projekat mogu dobiti i besplatno članstvo u EComm Asocijaciji, bonus OLX kredite i OLX Gold pakete, besplatne konsalting usluge za digitalni marketing, učešće u Lilium Digital Akademiji, popust za promotivne kampanje na svim kanalima komunikacije, te besplatne seminare na teme važnosti online prodaje i digitalnog marketinga. 

Sudjelovanje u projektu dodjele E-Commerce podrške otvoreno je za sve lokalne kompanije, neovisno o djelatnosti kojom se bave. Za mogućnost dobijanja E-Commerce podrške, potrebno je da popunite i pošaljete prijavu do 6. aprila. Sa svakom odabranom kompanijom, NLB Banka će pojedinačno dogovarati benefite i učešće u projektu. 

Poziv za prijavu, aplikaciju i kriterije možete pronaći na web stranici www.nlb-fbih.ba/ecommercepodrska. Više informacija o ovom projektu će biti objavljeno i na društvenim mrežama NLB Banke Sarajevo.