Srijeda, 08.02.2023.
FOTO: Damir Hodžić

Nevjerovatni podaci: Haris Vranić imenovao sekretarku Amru Isić u gotovo sve komisije

Amra Isić je sekretarka i članica ili predsjednica gotovo svih komisija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Osim osnovne plaće na funkciji sekretarke Ministarstva od 2.046 KM, Isić od 150 do 400 KM prima svaki mjesec za članstva u mnogobrojnim komisijama, gdje ju je imenovao ministar Haris Vranić.

Naime, u Registru zaposlenih i u Registru imenovanih u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo sekretarka Ministarstva zdravstva ima četiri funkcije i plaću za svaku pojedinačno.

Amra Isić je diplomirana pravnica. U Ministarstvu zdravstva KS radi od jula 2017. godine i na toj poziciji prima plaću od 2.046 KM. Od oktobra 2017. godine do oktobra 2021. obnašala je funkciju člana Etičkog komiteta ministarstva zdravstva na kojoj je primala 200 KM naknade.

Shodno tome, 2019. je bila član Etičkog komiteta, ali ju je Ministarstvo zdravstva KS tada ponovo imenovalo na ovu funkciju, koja je i sada aktivna te na kojoj prima  200 KM pod uvjetom da je sjednica Komiteta održana. Prema Registru, Isić je i član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS od januara 2021. godine i na toj poziciji prima naknadu od 200 KM.

Međutim, Amra Isić je 20. aprila ove godine imenovana za predsjednicu Komisije za provođenje postupka po pristiglim prijavama osnovom Javnog poziva za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova iz oblasti zdravstva na području KS u 2022. godini. Predsjednik, članovi i administrativni sekretar Komisije ima pravo na naknadu za rad u Komisiji u iznosu od 200 KM.

Za člana Komisije za provođenje postupka nabavke kombi vozila za hemodijalizu u 2022. godini imenovana je 10. maja te Isić prima naknadu u iznosu 150 KM na ovoj poziciji.

Kao predsjednica imenovana je 16. maja 2022. godine i u Komisiji za provođenje postupka nabavke ambulantnog vozila tipa kardiomobil sa medicinskom opremom. Predsjednik, čanovi i administrativni sekretar Komisije ima pravo na naknadu za rad u Komisiji u iznosu od 150 KM.

Dvanaestog septembra 2022. godine razriješena je Komisija za provođenje postupka po pristiglim prijavama Javnog sufinansiranja povođenja preventivnih pregleda po pilot projektu "Rano otkrivanje raka dojke, grlića materice i kolorektalnog Ca" u zdravstvenom sistemu KS sredstvima Budžeta KS za 2022. godinu, koje je Isić bila član.

Vlada Kantona Sarajevo je na 20. sjednici održanoj 29. aprila 2021. godine donijela Rješenje o imenovanju komisije za nominiranje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Za predsjednicu je imenovana upravo Amra Isić.

Isić je 2020. godine bila član Komisije za JPP projekt "Centar za hemodijalizu KS" JU Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", na osnovu koje je primala naknadu u iznosu od 400 KM.

U Službenim novinama iz 2019. godine Isić se navodi i kao predsjednica Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasi zdravstva za područje KS.

Očigledno sposobnu, talentovanu Amru Isić je Ministarstvo zdravstva KS na čelu sa Harisom Vranićem imenovalo u martu ove godine i za člana Komisije za utvrđivanje kriterija dodjele - protetičke opskrbe osobama sa invaliditetom u KS, te na toj poziciji prima dodatnih 200 KM.

Za sve navedeno smo pronašli dokaze, ali neslužbeno smo saznali da je Isić članica i mnogih drugih komisija na koje ju je postavio Haris Vranić.

• Komisija za nominiranje / imenovanje na upražnjenu poziciju u Upravnom odboru Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, i to dva (2) predstavnika iz Kantona Sarajevo, kao suosnivača;

• Komisija za nominiranje / imenovanje na pozicije predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Kanton Sarajevo;

• Komisija za nominiranje / imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojeg je osnivač Kanton Sarajevo;

• Komisija za nominiranje / imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

• Komisija za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo (za 3 člana u 3 ustanove);

• Komisija za nominiranje / imenovanje na upražnjenu poziciju u Nadzornom odboru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu;

• Komisija za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Apoteke Sarajevo;

• Komisija za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo (članovi u Dom zdravlja Kantona Sarajevo i 3 člana u drugim ustanovama);

• Komisija za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo (JU Apoteke, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavod za zdravsrtvenu zaštitu radnika MUP-a, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Psihijatrijska bolnica).

Dakle, prema svemu navedenom, teško je vjerovati da postoji komisija kojoj Haris Vranić nije nadležan, a da Amra Isić nije predsjednica ili član te komisije.

Faktor pratite putem aplikacija za Android i iOS.
Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter.
Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected].
Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Najnovije Najčitanije Na vrh