Još od 2008. godine Dobrica Jonjić je na poziciji predsjednika Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, i niko nije nikada postavio pitanje sukoba interesa, a što je još indikativnije, u aferi koja potresa državu njegovo ime, kao jedne od možda najodgovornijih osoba, uopće se i ne spominje.  

Prema Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH, članstvo u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu ili u svojstvu ovlaštenog lica u javnom preduzeću nespojivo je sa javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.

To nije bila prepreka da desetak godina sjedi u upravljačkim strukturama Zavoda Pazarić. Istovremeno dok je obavljao dužnost predsjednika UO Zavoda Pazarić, Jonjić je bio član još jednog UO. Radi se o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje sa invaliditetom, Pandorinoj kutiji koju je vlast sve vrijeme prikrivala, ali krimanal je počeo izlaziti na vidjelo. I tu bi Jonjić, puno toga, imao za reći istražnim organima.

Jonjić je upravljao Zavodom Pazarić čiji bi rad i bez ikakvog članstva u Upravnom odboru, kao pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Sektora za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata, morao redovno kontrolisati.

No, umjesto da kontroliše i radi ono što mu je glavna zadaća u opisu pomoćničkog radnog mjesta, smjestio se u Upravni odbor, renovirao stan, sina zaposlio u Zavodu Pazarić i mjesečno primao oko 1.000 maraka za (ne)rad u UO.

Prema informacijama koje je Faktor dobio od izvora iz Ministarstva u kojem radi Jonjić, dugogodišnji "budžetlija" i iskusni član brojnih komisija i odbora, učestvovao je direktno u malverzacijama i pazio da na vidjelo ne izađu kriminalne radnje.  

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Faktor, stan koji je kupio u Sarajevu renovirala je firma koja je izvodila radove u Pazariću, za što Jonjić navodno nije platio ni marke, i sve je prema nezvaničnim informacijama išlo na račun Zavoda. Radi se o građevinskoj firmi čiji je vlasnik suprug, bivše v. d. direktorice Zavoda Zarfe Dupovac.

Ona je i danas zaposlena kao stručna saradnica Zavoda. Presudom Općinskog suda iz 2006. godine kažnjena je sa 1.500 KM zbog nesavjesnog rada u službi. Dupovac je tada bila v. d. direktorice, ali i šefica računovodstva, pa je samoinicijativno, usmenim putem donijela odluke o nabavci robe i izvođenju građevinskih radova u Zavodu.

Izvođenje radova povjerila je firmi Tisa promet iz Hadžića, čiji je vlasnik njen suprug Režo Dupovac. Tokom 2002. i 2003. godine toj je firmi odobrila više isplata, ukupno više od 50.000 KM, te oštetila Zavod za skoro 10.000 KM.

U Registru poslovnih subjekata, firma Tisa promet, koja je inače dobro poslovala, a čiji je osnivač i direktor Redžo Dupovac trenutno se nalazi u likvidaciji. 

U septembru 2008. godine Vlada Federacije BiH imenovala je Dobricu Jonjića za predsjednika, a Antu Džaju, Mehmeda Kamenicu, Borislava Perkovića i Muhameda Agića za članove Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, a u Nadzorni odbor za predsjednika Jasmina Ćerimagića, te članove Vatroslava Čelara i Amru Reizbegović.

Dobrica Jonjić bio je i u Upravnom odboru Zavoda Pazarić, koji je imenovala Vlada FBiH na čijem čelu je tada bio Nermin Nikšić (2010-2014).

I u julu 2014. godine, Federalna vlada ponovo u UO Zavoda Pazarić imenuje Dobricu Jonjića za predsjednika, a za članove Omera Bašića, Dalilu Efendić, Nikolinu Ababović i Reufa Jahića.

Odmah nakon imenovanja, Jonjić učestvuje u formiranju Komisije za izbor direktora Zavoda Pazarić. Sve se odrađuje tiho i po unaprijed dogovorenom scenariju. Najbolji kandidat je bivši predsjednik Nadzornog odbora Zavoda Pazarić, Jonjićev dobar prijatelj Jasmin Ćerimagić, koji dobija još jedan mandat na toj poziciji.

Ćerimagić je široj javnosti postao poznat krajem 2013. godine, kada je nekoliko štićenika iz Pazarića, doveo da mu rade fizičke radove u stanu čiji je vlasnik navodno njegov sin, u sarajevskom naselju Grbavica. On je taj čin pravdao kao "radnu terapiju štićenika"?!

Osim toga, upravo je Ćerimagić (usluga za uslugu) zaposlio Jonjićevog sina u Zavodu Pazarić.

Na sjednici UO održanoj 16. marta 2015. godine Jonjić predlaže i donosi se odluka kojom se Jasminu Ćerimagiću za uspješno vođenje ustanove isplati stimulans od 20 posto na plaću koju prima kao direktor, i to za period 2010-2014. godina!

Nakon samo 15 dana, Dobricinog sina Filipa Jonjića, direktor Ćerimagić zapošljava u Zavod.  

Prema podacima koje je javno prezentirao nedavno smijenjeni direktor Zavoda Redžo Salić, čak 420 hiljada KM potrošeno je na rad Upravnog i Nadzornog odbora za samo četiri godine mandata. Predsjednici ovih tijela imali su oko 1.100 maraka mjesečno, a članovi 920.

Da sve bude još apsurdnije, istog tog Dobricu Jonjića, kojeg što je nevjerovatno niko ne spominje u cijeloj priči o kriminalu u Zavodu Pazarić, Vijeće ministara BiH je na sjednici 4. novembra ove godine imenovalo za člana delegacije Bosne i Hercegovine za prezentaciju Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koja će prisustvovati sastanku u Ženevi!?