Kao profesionalni oficir bivše JNA službovao je u Batajnici, Karlovcu i Ljubljani. Na početku agresije na BiH, napustio je JNA u činu potpukovnika sa mjesta komandanta diviziona i stavio se na raspolaganje organima vlasti u Republici BiH. Pored dužnosti komandanta brigade obavljao je niz značajnih funkcija u Komandi 1. korpusa. Penzionisan je 2008. godine, ali time nije prekidao svoj angažman i nesebično je dao doprinos u preuzimanju zaštite neba BiH. Također, bio je i predsjednik Udruženja penzionera vojnih osiguranika u FBiH. 

- Rifat Tirak bio je veliki čovjek i patriota. Bio sam mu pretpostavljeni i bio je jedan od veoma pouzdanih oficira u štabu Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bio je posvećen svojoj državi i igrao je jako važnu ulogu u odbrambenoj strukturi jedinica koje su branile Sarajevo – rekao je za Faktor general Nedžad Ajnadžić.