Ovim je riječima državni zastupnik Damir Arnaut, vlasnik kompenzacijskog mandata SBB-a kojeg je sa sobom ponio u Našu stranku, 11. januara ove godine opisao inicijativu kojom se lokalnim zajednicama preporučuje promjena naziva ulica, škola i ostalih javnih objekata.

Inicijativa usvojena u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH nije obavezujućeg karaktera za lokalne zajednice u BiH, te je već sada izvjesno da neće rezultirati izmjenama imena ulica koje su danas nazvane po Draži Mihailoviću, Mili Budaku i sličnim ratnim zločincima iz perioda Drugog svjetskog rata.

VEZANI TEKST - (Ne)provodiva Arnautova inicijativa: SNSD brani vojvode, hoće li Naša stranka i NiP mijenjati nazive ulica u Sarajevu?

- Na posao. Bez odlaganja – napisao je Arnaut uz informaciju da je njegova inicijativa već proslijeđena lokalnim zajednicama.

Svoju inicijativu je Arnaut opisao kao "historijsku", sa čim se baš ne slažu SNSD-ovi ili HDZ-ovi načelnici i gradonačelnici, kojima, sudeći prema reakcijama, ne pada na pamet mijenjati imena ulica koje su danas nazvane po pripadnicima četničkog ili ustaškog pokreta.

Ako već SNSD-ovo i HDZ-ovo ignoriranje ove neobavezujuće inicijative ne anulira njen navodni "historijski" karakter, za očekivati je bilo da će njen "historijski" značaj prepoznati barem Arnautove kolege iz Naše stranke. Međutim, to se neće dogoditi...

Na čelu sarajevske Općine Centar je Arnautov stranački kolega Srđan Mandić, a većinu u Općinskom vijeću ima upravo koalicija "Četvorka", koju čini i Naša stranka. Na prostoru te općine se nalazi i ulica Mustafe Busuladžića, čije je ime Arnaut doveo u isti kontekst sa ratnim zločincima iz perioda Drugog svjetskog rata.

Kontaktirali smo u nekoliko navrata Mandića sa upitom da li će postupiti u skladu sa Arnautovom "historijskom" inicijativom, ali novi načelnik Centra nije bio raspoložen komentiratu tu temu. Nešto raspoloženiji su bili u Općinskom odboru Naše stranke Centar.

- Svaku inicijativu koja dođe pred Općinsko vijeće Centar s ciljem promjene naziva ulica koje nose imena koja je u svojoj inicijativi naveo Damir Arnaut, zastupnik Naše stranke u državnom parlamentu, vijećnici Naše stranke će podržati. Naravno, ta inicijativa mora poštovati proceduru koja kaže da se naziv ulice ne može mijenjati bez saglasnosti savjeta mjesnih zajednica. Imajući to u vidu, jedini smisleni put jest da savjeti podnose takve inicijative – kazali su nam iz Općinskog odbora Naše stranke Centar.

Međutim, Pravilnik o postupku davanja mišljenja o utvrđivanju ili promjeni imena ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova, naselja i drugih objekata i lokaliteta na području Općine Centar ukazuje da općinski načelnik i općinski vijećnici imaju mogućnost pokretanja inicijative za promjenu naziva ulica.

- Državni parlament je dao vrlo jasne smjernice, upute svim općinama i gradovima u BiH da ima da zamijene te trgove, ulice, škole koje su nazvane po fašistima – kazao je Arnaut objašnjavajući implikacije njegove inicijative.

Dakle, njegova inicijativa nije namijenjena "savjetima mjesnih zajednica", već općinama i gradovima u BiH, među kojima je i općina kojom rukovode kadrovi Naše stranke.

Sudeći prema odgovoru iz Naše stranke, Arnautovu "historijsku" inicijativu namjeravaju ignorirati čak i njegove stranačke kolege, što do kraja derogira značaj prijedloga na osnovu kojeg Arnaut nastoji ojačati svoj politički kredibilitet. S druge strane, ignoriranje ove inicijative predstavlja i ignoriranje političkog koncepta i predizbornih obećanja Naše stranke, ali i obesmišljavanje ranijih oštrih kritika zvaničnika te stranke na račun političkih struktura koje su odbacile mogućnost poistovjećivanja Mustafe Busuladžića sa ratnim zločincima.