Ovo je vrijeme kada na pojedinim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, poput Univerziteta u Sarajevu, još traje upis studenata na prvu godinu fakulteta u akademskoj 2019/2020. Za razliku od Sarajeva, u Banjoj Luci i Zenici, već su na fakultetima počeli prijemni ispiti. Uglavnom, ocjena onih sa kojima smo razgovarali na univerzitetima jeste da je u odnosu na ranije godine studenata sve manje, što zbog "demografskog odrona", što zbog odlaska u inostranstvo. Kažu da se vremena mijenjaju i da više nisu "popularne" društvene i humanističke nauke, već medicina i tehnički fakulteti.

Sve manje studenata zbog demografskog pada

Na Univerzitetu u Sarajevu na prvoj godini ima mjesta za 6.500 studenata.

- Mi vrlo usko sarađujemo sa srednjim školama i naš prvobitni plan je bio da upis na fakultete za akademsku 2019/2020. traje do 28. juna, međutim neke škole su relativno kasno dodijelile diplome i u saradnji s njima smo se dogovorili da upis bude do 5. jula. Saglasnost na tekst konkursa daje kantonalno ministarstvo obrazovanja. Što se tiče upisnih kvota, mi ove godine na prvom ciklusu i integriranom studiju, imamo oko 6.500 mjesta, na drugom ciklusu studija oko 4.200 studenata, zatim na stručnom (dvogodišnjem studiju) imamo 170 i specijalistički 114. To su ta četiri konkursa koje smo raspisali - govori nam Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu.

Dodaje da najviše upisnih mjesta ima na fakultetima poput Ekonomskog, Pravnog, Prirodno-matematičkog.

- Što se tiče broja upisanih studenata, to prevashodno zavisi od broja svršenih srednjoškolaca. Mi smo prošle godine imali povećanje za nekih 600-700 studenata u odnosu na prethodnu godinu. Znači, u studijskoj 2018/2019. smo imali povećanje u odnosu na 2017/2018. koja je bila s najmanjim brojem upisanih studenata na prvi ciklus i integrirani studij, prevenstveno iz razloga, to je bila generacija prelaska iz osmogodišnjeg u devetogodišnje obrazovanje. Međutim, sada su brojevi upisanih studenata u odnosu na prije pet ili deset godina, manji. Prevashodno zbog demografskog pada ili kako neki kažu, "demografskog odrona" i zbog migracija - kazala nam je Hodžić.

Ukazuje da je prije pet-deset godina najveći interes bio za fakultete iz grupacije društvenih i humanističkih nauka, a da su sada interesovanja drugačija.

- Sada je najviše interesa za fakultete iz grupacije medicinskih i tehničkih nauka. I to je primjer kako tržište rada reguliše upisnu politiku jer mislim da je univerzitet dužan osigurati mogućnost upisa svakom ono što želi - kazala je Hodžić.

Na Univerzitetu u Zenici je završen upisni rok u prvu godinu studija za 1.425 studenata i najviše prima Mašinski fakultet, 280 studenata. Univerzitet u Bihaću prima maksimalno 730 studenata na prvi ciklus studija, a na drugi 195 studenata, a Univerzitet u Tuzli 2.045 studenata.

Univerzitet u Banjoj Luci ima mjesta za 2.462 studenta na prvoj godini. Dario Stanković, viši stručnik saradnik za informisanje ovog univerziteta, potvrdio nam je kako je i na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi sve manje upisanih studenata.

- Ako ste pratili stanje, u okruženju gotovo svi univerziteti imaju sličan problem, a to je manjak studenata. Više je faktora koji utječu na manji broj studenata, od negativnog prirodnog priraštaja, do migracija, odlaska mladih... Sve manje imamo upisanih učenika u prve razrede osnovnih škola, a što kroz određeno vrijeme osjetimo i mi u visokom obrazovanju - navodi Stanković.

Upitali smo koliko se kod raspisivanja konkursa za prvu godinu studija vodi računa o potrebama tržišta.

Inovacija studijskih programa

- Osnovni zadatak Univerziteta i fakulteta u narednom periodu bi trebalo da bude prilagođavanje studijskih programa potrebama tržišta u RS-u i regionu. Kreiranje i inovacije studijskih programa potrebno je izvršiti u saradnji s Vladom, resornim ministarstvima, Privrednom komorom RS-a, Zavodom za statistiku, Zavodom za zapošljavanje, te privrednicima. Naročitu pažnju potrebno je usmjeriti na industriju, poljoprivredu, šumarstvo i preradu drveta, prehrambenu industriju, informacione tehologije, ali i druge oblasti koje mogu biti od značaja na osnovu uvida u potrebe na tržištu - pojašnjava Stanković.

Dodaje da studenti i dalje najveće interesovanje iskazuju za Fakultet sigurnosnih nauka, Medicinski, Elektrotehnički fakultet.