Po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je formirana rješenjem ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, do sada je saslušala veliki broj osoba i prikupila dokaze koji na to ukazuju.

Saopćeno je da su obavještenja primljena od osoba za koje se osnovano sumnja da su povezane sa slučajem prisluškivanja predsjednika Vučića i članova njegove porodice dostavljena na dalju nadležnost Tužilaštvu za organizovani kriminal. 

Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova nastavlja rad po zahtjevu Tužilaštva za organizovani kriminal. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je izjavio da je o dosadašnjim rezultatima predistražnog postupka detaljno upoznao Vučića.