Na sastanku je razgovarano o trenutnim izazovima i unaprijeđenju saradnje u narednom periodu Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH sa NATO štabom u BiH. Ministar Podžić je izrazio zabrinutost i nezadovoljstvo umanjenjem planiranog budžeta Ministarstva odbrane za 2020. godinu, što će otežati implementaciju dokumenta Programa reformi koji je usvojen od strane NATO-a u Briselu u decembru 2019. godine, kao i planirani proces modernizacije Oružanih snaga BiH.

- Uprkos tome - naveo je ministar Podžić, "mi ćemo nastaviti ispunjavati obaveze iz Programa reformi koje ne zahtijevaju puno novčanih sredstava, a već imamo rezultate u procesu knjiženja perspektivne vojne imovine, regionalnoj saradnji i nekim drugim segmentima."

On se još jednom zahvalio generalu Edwardsu na podršci koju NATO štab Sarajevo pruža MO i OS BiH te istakao čvrsto opredjeljenje da se saradnja sa NATO štabom unaprijedi. General Edwards je ponudio pomoć NATO štaba u Sarajevu i dao podršku aktivnostima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, u cilju postizanja pune interoperabilnosti sa zemljama članicama NATO-a, saopćilo je Ministarstvo odbrane BiH.