- Dok ljudi ostaju bez posla, brinu se za svoju egzistenciju, penzioneri sjede kući, imamo grupu ljudi od kojih bismo najmanje očekivali da se ovako ponašaju. Zaslužuje to svaku osudu i sve treba sankcionirati. Mi ćemo što je do nas učiniti sve. Niko nam se nije pismeno obratio. Obratit ćemo se menadžmentu bolnice da nas izvjeste šta su poduzeli za medicinske djelatnike. Nemam riječi za ovo nepoštivanje mjera - poručio je Mandić.