Premijer USK-a Mustafa Ružnić je u obraćanju medijima poslije sastanka naveo nekoliko mjera koje će se početi provoditi.

Neke od njih su i uvođenje stalnih policijskih punktova na ulazima u USK-a u cilju sprečavanja ulaska svih kategorija migranata. U Unsko-sanski kanton više ne mogu ući ni žene i djeca migranti, odnosno porodice.

Uvodi se zabrana kretanja svih migranata van kampova u USK-u, kao i potpuna zabrana prevoza migranata. Onim prevoznicima koji se ogluše o ovu naredbu, pored novčanih kazni i prekršajnih naloga, Kantonalna inspekcija će oduzeti licencu za rad.

Također, mole se građani da ne idu u pravcu samoorganiziranja.

- Ova država ima institucije i one se moraju poštovati - kazao je između ostalog premijer Ružnić.

Doneseni zaključci su:

1. Operativna grupa podržava odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva da se pooštre mjere Naredbe od 13.marta 2020. a koja podrazumijeva:

- Zabranu ulaska migranata na područje USK, van trenutnog prihvatnog kapaciteta kampova

- Zabranu prevoza migranata svim prevoznim sredstvima

- Zabranu kretanja migranata i okupljanja na javnim površinama

- Zabranu pružanja usluga smještaja migrantima

2. Zadužuje se Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK da na ulazima na područje Kantona postavi stalne punktove i spriječi dodatni priliv migranata

3. Zadužuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da, zajedno sa pripadnicima MUP-a USK, u okvirima nadležnosti, vrši kontrole prevoznika koji prevoze migrante te da, u takvim slučajevima pokrene postupak oduzimanja licenci, kao i pojačane kontrole iznajmljivača smještaja migrantima

4. Od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara BiH se traži da, zajedno sa predstavnicima UN agencija, u roku od pet dana izmjesti maloljetne migrante bez pratnje u centre van USK-a 

5. Od pravosudnih institucija se traži da uzmu u prioritet rada predmete i sankcionišu osobe identifikovane kao lica koja narušavaju javni red i mir i čine krivična djela samovlašća kao i druga krivična djela kojima usložnjavaju situaciju na terenu uzrokovanu migrantskom krizom

6. Ostaju na snazi svi zaključci Operativne grupe koji se odnose na aktivnosti postupnog zatvaranja kampova Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši