Podsjećamo, federalno zastupnici i delegati koji dolaze iz Unsko-sanskog kantona su više puta ukazivali da se malo ulaže u cestovnu komunikaciju, bolje povezivanje ovog kantona sa ostatkom zemlje.

U ovoj godini izgradnje brzih cesta u USK 

- Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u okviru svojih mogućnosti podržava implementaciju projekata u Unsko-sanskom kantonu. U tom smislu ovo ministarstvo je tokom 2021. godine predložilo finansiranje projekta Sanacija i rekonstrukcija ceste M15, dionica granica entiteta - Sanski Most 1 - Kamičak u iznosu od 1.000.000 KM, gdje je implementator projekta JP Ceste Federacije BiH. Ovaj projekat je uspješno realiziran, predmetna dionica M15 je sanirana, a odobrena sredstva su investirana isključivo namjenski prema dostavljenim računima i izvještajima - rekao nam je Lasić.

Dodaje kako su za ovu godinu planirali novac za projekat izgradnje brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Republika Hrvatska. Zatim, dionica Bihać - Cazin te Bisovac - Kamensko.

- Implementator su JP Autoceste Federacije BiH, što je od strateškog značaja za ovaj kanton. Za ovaj projekat pripremljena je idejna projektna dokumentacija i u pripremi je tender za izradu glavne projektne dokumentacije. Nakon toga slijedi pribavljanje dozvola, eksproprijacija nekretnina i tender za izvođača radova. Dakle, ovo ministarstvo u okviru svojih mogućnosti konkretno podržava projekte cestovne infrastrukture u USK. Sve radove i usluge izvode domaća građevinska i prateća preduzeća i na ovaj način direktno se pomaže njihovom poslovanju i razvoju naše ekonomije - kazao nam je Lasić.

Upitali smo Lasića da li se premalo ulaže u željeznički saobraćaj u Federaciji BiH, zašto ne saobraća voz Sarajevo - Bihać, zašto nemamo liniju Sarajevo - Ploče.

Nedovoljno se ulaže u Željeznice FBiH  

- Istina je da se ne ulaže dovoljno u željeznički promet, kako u održavanje željezničke infrastrukture tako ni u subvencioniranje željezničkog prometa, a to je zakonska odredba utvrđena Zakonom o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombiniranog prometa. Troškove ulaganja nužno je gotovo u cijelosti pokriti putem budžeta Federacije BiH kojeg odobrava Parlament Federacije BiH. U cijelom postratnom periodu pa do danas sredstva za Željeznice se odobravaju u visini od jedne trećine od potrebnih sredstava, što nije dovoljno, te zbog ovoga manjka sredstava Željeznice FBiH ostvaruju gubitak u svome poslovanju - navodi Lasić i dodaje:

- Zakonom o željeznicama, Federacija BiH je osnovala JP Željeznice Federacije BiH kojoj je dala na upravljanje sve infrastrukturne i mobilne kapacitete na upravljanje pažnjom dobrog domaćina.

JP Željeznice Federacije BiH obavljanje željezničkog prijevoza vrše na temelju ponude i potražnje sa pažnjom dobrog i savjesnog privrednika na načelima profitabilnog poslovanja. Također, preduzeće je obavezno obavljati željeznički prijevoz i na dijelovima na kojim od prihoda ne mogu pokriti troškove prijevoza s tim da bi kantonalna ili federalna vlada trebala nadoknaditi razliku između ukupnih troškova i ostvarenog prihoda.

Ukazuje ministar i da Vlada FBiH godišnje subvencionira sa 2.000.000 KM po linijama za koje se iskaže interes.

Linija Sarajevo - Ploče, dogovor kompanija 

- Kantoni po našim saznanjima nisu subvencionirali, a što bi trebali učiniti za liniju Bihać - Sarajevo. Što se tiče pitanja putničke vozne linije na relaciji Sarajevo - Ploče, radi se o dogovoru između kompanije koja upravlja infrastrukturom i kompanije koja prevozi, s tim da ovdje postoje i određene poteškoće zbog primjene hrvatskog zakonodavstva koja primjenjuje EU direktive - naveo je Lasić.

Upitali smo kakvu komunikaciju ima Ministarstvo na čijem je čelu sa JP Željeznice FBiH.

- Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti prometa i komunikacija, tako da po tim pitanjima imamo sasvim dobru komunikaciju sa Upravom JP Željeznica Federacije BiH - odgovorio nam je.