Ne postoji minimalni, niti maksimalni rok čekanja

- Zakonski je određen rok u kojem se donose rješenja. Postoje također i objektivne okolnosti koje utječu na dinamiku, odnosno vremenski rok u kojem će neki predmet biti završen. Ukoliko je dokumentacija koju stranka preda uredna, ukoliko je staž uredno plaćen, a podnosilac nema staža koji spada pod nadležnost nekog drugog nosioca osiguranja, predmet će biti riješen u zakonskom roku. Dakle, ne postoji minimalni ili maksimalni rok "čekanja" na rješenje. Postoji zakonski rok i on se poštuje. Prekoračenje roka je uglavnom prouzročeno neurednom dokumentacijom ili se pak radi o podnositeljima koji imaju staž izvan Federacije, a to onda zahtijeva vrijeme čekanja na potvrde i druge dokumente od drugih nositelja osiguranja - rekao nam je Kvesić.

U ranijim izjavama za Faktor Zijad Krnjić, direktor Zavoda PIO FBiH, kazao je kako je rok za rješavanja zahtjeva za penzije od trenutka kompletiranja dokumentacije, prema Zakonu o upravnom postupku, od 30 do 60 dana.

Dakle, pitanje roka u kojem treba da se donese rješenje o penzionisanju nije riješeno Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, već drugim zakonom. 

VEZANI TEKST - Zašto pojedini i više od tri mjeseca čekaju na rješenja za penzije u FBiH?

Kvesić objašnjava ko radniku može izračunati staž kako bi znao da li ispunjava uvjete za penzionisanje.

- Svaka osoba ima pravo na lični zahtjev, ili preko opunomoćenika, u svakom trenutku od naše službe dobiti uvjerenje o podacima registriranima u matičnoj evidenciji. Iz tih podataka jasno proizlazi koliko osiguranik ima godina, mjeseci i dana staža. Prilikom podnošenja zahtjeva za penziju naši uposlenici na šalterima također utvrđuju stanje i informiraju stranku o tome ima li uvjete za ostvarivanje prava na penziju. Nama nije cilj zaprimati zahtjeve koji su neosnovani, stoga bismo, i da nam to ne spada u posao, stranku savjetovali da ne podnosi zahtjev dok ne ispuni uvjete. Stoga mi ne odbijamo nikome dati informaciju o uvjetima za ostvarivanje prava - navodi Kvesić.

VEZANI TEKST - Mehić: Žale nam se ljudi da dugo čekaju rješenja na porodičnu penziju

Zaostaci od datuma ispunjenja uvjeta 

Objasnio je da se pravo na penziju računa od datuma ispunjenja uvjeta.

- Kod ostvarivanja prava referentan je datum kada je osoba ispunila uvjete i pravo se ostvaruje od tog datuma, pod uvjetom da je zahtjev podnesen najkasnije tri mjeseca od trenutka ispunjenja uvjeta. Ukoliko je prošlo više od tri mjeseca od ispunjenja uvjeta, datum ostvarivanja prava računa se tri mjeseca unatrag od podnošenja zahtjeva. Dakle, bez obzira na to kad će biti doneseno rješenje, korisnik koji ostvari pravo na penziju, dobit će zaostatke ili od datuma ispunjenja uvjeta ili tri mjeseca unatrag od datuma podnošenja zahtjeva.

Dotakao se i zdravstvenog osiguranja.

- Prilikom podnošenja zahtjeva za penziju, naši uposlenici utvrđuju postojanje uvjeta za ostvarivanja prava te ukoliko uvjeti postoje, podnosilac zahtjeva će imati i zdravstveno osiguranje sljedeća tri mjeseca, a u tom periodu u 95 posto slučajeva će mu biti urađeno i rješenje o priznavanju.