Iako je zakonski rok za rješavanje zahtjeva za penzionisanje u FBiH 30 ili 60 dana, događa se da pojedini budući penzioneri nisu dobili rješenja ni nakon tri mjeseca. Govoreći o razlozima, Zijad Krnjić, direktor Federalnog zavoda PIO objašnjava da će Zavod uskoro dostići ažurnost, ali i da su mnogi ljudi u problemu s  dokazivajem bitnih činjenica vezanih za staž.

Zakonski rok teče od kompletiranja dokumentacije

- Što se tiče rješavanja zahtjeva za starosne penzije Federalni zavod će uskoro dostići ažurnost,tako da će se ubuduće zahtjevi, koji su kompletni, rješavati u roku po Zakonu o upravnom postupku.U toku ovog mjeseca ćemo riješiti zaostatake,tako da će iza toga rješavanje biti u roku. Naime, treba podsjetiti da je, a tako je bilo i do sada, mnogo ljudi koji podnesu zahtjev u problemu sa dokazivanjem bitnih činjenica, najčešće da li im je povezan staž,ili se čeka potvrda staža iz drugih država, pa prođe dosta vremena, različito od slučaja do slučaja. Međutim, zakonski rok za rješavanje,30 ili 60 dana, teče od kompletiranja dokumentacije - rekao nam je Krnjić.

Pričali smo i sa penzionerkom koja je zahtjev predala početkom juna, a rješenje još nije dobila.

- Ne znam šta se događa. Očekivala sam da ću ranije dobiti rješenje. Tačno je da je nešto od dokumentacije nedostajalo kod predaje zahtjeva, ali ništa što bi toliko odložilo donošenje rješenja. Bili su i ti godišnji odmori što je vjerovatno sve usporilo. Ali i ti koji rade u PIO-u trebaju imati na umu da i mi u tom prijelaznom periodu moramo od nečeg da živimo. Ne znam ni kolika će mi biti penzija, čekam to rješenje - govorima nam ova penzionerka.

Tomislav Kvesić, samostalni stručni u Uredu za informisanje Zavoda PIO podsjeća da je trebalo vremena da se stvore tehnički i pravni uvjeti za provedbu novog Zakona o PIO-u koji je stupio na snagu 1. marta ove godine.

Rješenje se uglavnom dobije poštom 

- Novi zakon je napravio malo gužve, ali sve dolazi na svoje. Što se tiče rješenja za penzionisanje, kada se završi, penzioneri ga dobiju na kućnu adresu poštom ili ih službenici obavijeste telefonom da mogu doći po rješenje. U njemu stoji i visina penzije. Duže se čeka na rješenje ukoliko dokumentacija nije kompletirana ili ako je osoba radila i van Bosne i Hercegovine kada je potrebno da se službeno iskontaktira sa drugim osiguranjima - govori nam Kvesić.

Objašnjava da, ukoliko neko u oktobru dobije rješenje o penzionisanju, da naredni mjesec može očekivati isplatu penzije, i isplatu razlike od dana podnošenja zahtjeva.